99.960 100m / Výstražná fólia 7,5cm x 100m Č/B

99.960 100m / Výstražná fólia 7,5cm x 100m Č/B