69.285 / Odvíjač fólie s perforáciou

69.285 / Odvíjač fólie s perforáciou